SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Blog

  SportsMeds kundenkät 2015

  Under perioden 16-27 mars 2015 genomförde SportsMed en kundnöjdhetsenkät.

   

  Kundenkätens frågor:

  • Kände du förtroende för den behandlare som du träffade?
  • Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, sickness så mycket som du önskade?
  • Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  • Fick du tillräckligt med information om ditt tillstånd?
  • Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?
  • Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?
  • Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

   

   

  Frågorna kunde besvaras med Ja, helt och hållet, Delvis eller Nej.

  Totalt deltog 427 kunder i SportsMeds kundnöjdhetsundersökning. Vi finner att SportsMed i samtliga undersökta parametrar mycket väl uppfyller kundens förväntningar. Nybesökande har i flera fall angett svaret ”delvis” då de anser sig ha varit hos oss för kort tid för att kunna besvara frågorna korrekt. Det var enbart ett fåtal kunder som inte ansåg sig vara nöjda och dessa kunder angav negativa svar på flera av frågorna. I vårt förbättringsarbete tar vi till oss kundernas synpunkter och ser över vad vi kan förbättra.