SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Karpaltunnelsyndrom

  Symtom/besvär

  Pirrningar, stickningar och domningar i tumme, pek-, lång- och halva ringfingret. Börjar oftast nattetid, då besvären väcker patienten, som försöker skaka liv i handen/händerna. Cirka hälften av patienterna har besvär på bägge sidor. Med tiden noterar patienten symtomen även dagtid, känseln kan försämras och finmotorisk fumlighet och smärtor kan tillstöta.

  Orsak

  Karpaltunneln i handleden är ett mycket trångt parti, där medianus-nerven delar utrymmet med nio böjsenor. Allt som ger svullnad eller på annat sätt ger ännu trängre förhållanden kring nerven kan ge upphov till karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom är mycket vanligt (ca 1 % av befolkningen), speciellt bland kvinnor (3 gånger vanligare än hos män). Orsakerna är många. Tillståndet är överrepresenterat hos rheumatiker och diabetiker, ses ganska ofta i slutskedet av graviditet samt som resttillstånd (eller ibland akut) vid handledsfraktur. Karpaltunnelsyndrom kan också ses i samband med vissa hormonella rubbningar, t ex hypothyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon). Den största gruppen utgörs dock av i övrigt friska kvinnor i 40-60 års ålder.

  Behandling

  I tidiga lätta fall prövar vi alltid en nattskena i 6-8 veckor. Denna skena förhindrar att man böjer i handleden nattetid och skapar lite större utrymme för nerven. Vid mer sömnstörande besvär, samtidiga dagliga symtom eller om nattskenan inte hjälper, så förordas en operation i lokalbedövning, som innebär klyvning av det strama karpalligamentet, som trycker på medianusnerven.

  Operation

  Du behöver inte vara fastande. Sedvanlig preoperativ dusch och tvättning skall ske. Lokalbedövning läggs i handleden och handflatan över det område som skall opereras. Du får en blodtrycksmanschett på underarmen, så att kirurgen kan arbete i blodtomt fält. Man lägger sedan ett ca 4-5 cm långt snitt i handflatans hud strax nedanför handleden och delar sedan det strama karpalligamentet som trycker på medianusnerven. Du får några stygn i huden och ett gipsbandage som lämnar alla fingrar fria för rörelseträning. Operationen tar ca 20 minuter.

  När du mår bra och efter samtal med din doktor så får du åka hem.

  Efter operationen

  Rörelseträningen är mycket viktig för att pumpa bort svullnad och undvika stelhet. Handen skall första 4-5 dagarna hållas högt och du skall röra på fingrarna så mycket som möjligt. Att knyta handen och röra på fingrarna, ända ner mot gipsbandaget, är viktigt för att motverka handsvullnad och sammanväxningar, som i sin tur inskränker rörligheten. Du skall också komma upp med handen ovan huvudet upp till 100 gånger per dag. Däremot skall man undvika lyft och annan tung belastning.

  Uppföljning

  Innan du går hem från operation får du ett återbesök efter ca 2 veckor, då man avlägsnar bandaget, tar stygnen och kontrollerar sårläkningen, fingerrörligheten, känseln samt resultatet av operationen.

  Sjukskrivning

  Beroende på arbetstyngden. Ca 4 veckor om du har ett för handen ansträngande arbete.

  Att tänka på

  Om du mot förmodan skulle drabbas av tecken till infektion (orimlig smärta, svullnad, rodnad, sårläckage eller feber) så skall du direkt kontakta ditt försäkringsbolag för en snar akut tid på SportsMed för kontroll. Likaså om bandaget trycker, fingerrörligheten är dålig eller känseln i fingrarna skulle vara påverkad.

  Förväntningar

  Pirrningarna, stickningarna och domningarna skall ge vika. Denna effekt uppnås ofta inom ca en vecka, men i vissa svåra fall kan det ta upp till 3 månader innan vi har slutresultatet.

  Jonny Andersson
  Överläkare, specialist i handkirurgi