SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
    Kvalitet & Resultat

    SportsMed arbetar ständigt med kontroller av kvalitén på behandlingar, omvårdnad och service. Alla patienter som opereras tillfrågas om de önskar att följas upp av de olika nationella kvalitetsregisterna. I registerna dokumenteras sedan effekten som behandlingen har på smärta och funktion, både på kort och lång sikt. Resultaten sammanställs i en patientsäkerhetsrapport.

    I vårt lokala infektionsregister uppmärksammar vi speciellt kontrollen och bekämpandet av infektioner. Det görs i form utav patientenkäter efter operationen. 

    Vi genomför även återkommande patientnöjdhetsundersökningar avseende bemötande och omhändertagande på vår mottagning. Även försäkringsbolagens portal” Kuralink” utför undersökningar kontinuerligt. All data sammanställs sedan i vår patiensäkerhetsrapport.