SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Knäprotes

  Årsrapport för knäprotes-kirurgi på SportsMed, Göteborg. Denna rapport avser år 2021

  Samtliga ingrepp registreras i det Svenska Ledprotesregistret

  Knäleden

  Knäleden är sammansatt av tre leder, två leder mellan underben och lårben, en led mellan lårben och knäskål. .Knäleden behöver vara både rörlig och stabil. Rörligheten sker i böjning och sträckning samt i en rotation mellan lårben och underben under böjrörelsen. Det finns stabiliserande ledband på insidan och utsidan, samt främre och bakre korsband inne i leden, aktiv stabilisering sker av ett flertal muskler runt knät. Som stötdämpare i knäleden finns menisker, det finns en inre och en yttre menisk.

  Artros

  Ledytorna i knäleden är klädda med brosk som ger glidyta, bättre passform och stötdämpning. Vid artros är detta brosk förändrat vilket kan leda till smärtor och funktionsbortfall.

  Behandling

  I första hand är behandlingen rehabträning med anpassade övningar för att få bättre knäfunktion samt minska smärtan. Även medicinering kan vara till god hjälp. I vissa fall kan en operation med en så kallad knäprotes behövas. Vid operationen ersätts ledytorna med en metalldel i lårbenet och en plastdel i underbenet.

  Denna rapport avser operationer med knäprotes under året 2021.

  Demografiska data för ingreppen

  165 primära ingrepp utfördes på SportsMed året 2021. För samtliga primäroperationer var diagnosen artros, för riket är andelen artros 97,3%.

  Den kumulativa risken för reoperation 2 år efter operationen var 1,3% på SportsMed och 2,5% för riket som helhet, således är risken mindre på SportsMed.

  Risken för revision (utbyte av protesdelar) efter 10 år är 2,0% för SportsMed och 3,9% för riket.

  Andelen med trombosprofylax (förebygga uppkomsten av blodpropp) var 95,3% på SportsMed och 87,3% för riket.

  Fördelning av fixationsmetod; Cementerad 78% och ocementerad 22%. För riket syns liknande fördelning. Genomsnittlig (median) operationstid var 50 minuter på SportsMed att jämföras med rikets 70 minuter.

  Patientprofil

  Tabellen visar demografiska data för patienterna.

   

  Antal (om inget annat angivits)%
  Kvinnor5835%
  Män10765%
  Medelålder ASA-klassifikation
  ASA I37%
  ASA II60%
  ASA III3%
  ASA IV0%
  BMI, andel över 3036%

  Avseende de utfallsmått som används i registret så har SportsMed infört registrering under eget namn i registren 2020 och patientrapporterade utfallsmått kommer att redovisas i följande årsrapporter.