SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Infektionsregister

  Resultatet visar sammanfattningsvist att antalet infektioner är fortsatt mycket låga (1%) och andelen djupa infektioner samt re-operationer endas 0,02% på SportsMed. Stora studier visar att antalet infektioner inom ortopedi ligger på mellan 2-5%.

  Total var det 20 infektioner under 2021 och av dessa var 5 djupa och av dessa behövde 4 patienter re-opererades med sårrevion. Svarsfrekvensen för 2021 vara 72%. De vanligaste bakteriesorterna som fångades upp i odlingar vara staph aureus och cutebacterium acnes.

  Infektionsrapportering SportsMed 2021

  SportsMed har ett eget infektionsregister sedan 2018 där vi skickar ett SMS en månad efter operation till alla opererade patienter. Om det är något avvikande agerar vi med händelseanalys.

  Nedan tabell visar frekvensen av antal infektioner sedan 2018. Procentuella infektionsfrekvensen för 2018: 0,8%, 2019: 1,9%, 2020: 0,9% och 2021: 1%.

  Sammanfattningsvis visar resultatet att antalet infektioner är fortsatt mycket låga (1%) och andelen djupa infektioner samt re-operationer endas 0,02% på SportsMed. Stora studier i Sverige visar att antalet infektioner inom ortopedi ligger vanligtvis på mellan 2-5%.