SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Infektionsregister

  Infektioner och reoperationer SportsMed 2022

  SportsMed har ett eget infektionsregister sedan 2018 där vi skickar ett SMS en månad efter operation till alla opererade patienter. Om de inte svarar inom en vecka skickas 2 påminnelser. En anställd är ansvarig för registreringen som gör kontinuerlig övervakning av antalet svara och observerar eventuella infektioner. Vi gör sedan månadsvis avstämning. Om det är något avvikande agerar vi med händelseanalys.

  Infektioner och reoperationer

  Den procentuella infektionsfrekvensen var 0,8% för 2018, 1,9% för 2019, 0,9% för 2020, 1% för 2021 och för 2022 1,7%. Infektionsfrekvensen är en ökning jämfört med föregående år men de djupa infektionerna är förhållandevis mycket få, 0,002% (5) som krävde reoperation.

  Svarsfrekvensen för 2022 var 72%. Totalt rapporterades 32 (1,7%) infektioner under året och av dessa var 0,002% djupa. Dessa var 1 höftprotes, 2 knäproteser, 1 hammartå och en prepatellarbursit. Alla 5 patienter behövde re-opereras med sårrevision och protesbyte i alla 3 fallen. De (vanligast) förekommande bakteriesorterna verifierade via odling var stafylococcus aureus, streptococcus aureus och cutibacterium acnes.

  Sammanfattningsvis visar resultatet att antalet infektioner fortsatt är mycket lågt (1,7%) jämfört vad som är förväntad för ortopediskirurgi (3-5%) där andelen djupa infektioner som behövde reoperation endast var 0,002% på SportsMed.