SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Patientnöjdhetsundersökning

  Patientnöjdhet Läkarmottagning och Rehab

  Patienterna var mycket nöjda med sina besök 93% (medelvärde 9,24-9,3, på skalan 0-10). Det vanligaste ”klagomålet” där patienter anser att det kan bli bättre avser tillgänglighet (parkering, skyltning) där ca 20% ansåg att vi kan bli bättre. Framförallt är det parkeringsmöjligheterna som är problemet.

  Ett stort antal patienter har skrivit i fritext att de är mycket nöjda med besöket på SportsMed med snabb, bra, effektiv och professionell hjälp.

  En majoritet av patienterna (>60%) tog sig till SportsMed/Carlanderska via bil följt av kollektivtrafik samt att gå.

  De flesta patienter (26-35%) kom via Länsförsäkringar följt av Euro Accident (19-21%) och Skandia (15-21%).

  Patienters nöjdhet på skalan 0-10, där 10 är bäst betyg.