SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Patientnöjdhetsundersökning

  Tabell 1: Hur nöjd är du, totalt sett med detta vårdtillfälle?

  Tabell 2: Hur nöjd är du, totalt sett med detta vårdtillfälle?

  Resultat

  En majoritet av patienterna (>60%) tog sig till SportsMed/Carlanderska via bil följt av kollektivtrafik samt att gå. En majoritet av patienterna (96%) kom via sitt försäkringsbolag/sjukförsäkring, resterande var privatbetalande. De flesta patienter (26-35%) kom via Länsförsäkringar följt av Euro Accident (19-21%) och Skandia (15-21%).

  Patienterna var mycket nöjda med sina besök 93% (medelvärde 9,24-9,3, på skalan 0-10). Det vanligaste ”klagomålet” där patienter anser att det kan bli bättre avser tillgänglighet (parkering, skyltning) där ca 20% ansåg att vi kan bli bättre. Framförallt är det parkeringsmöjligheterna som är problemet.

  Ett stort antal patienter har skrivit i fritext att de är mycket nöjda med besöket på SportsMed med snabb, bra, effektiv och professionell hjälp.

  Tabell 1 visar nöjdhetsfördelningen för besökare till SportMed läkarmotagning och Tabell 2 SportsMed Rehab:

  Patientnöjdhetsundersökning SportsMed 2021

  Mellan 2021-11-23 – 2022-01-01 utfördes patientnöjdhetsundersökning på SportsMed Rehab respektive SportsMed Läkarmottagning 2021-11-23 -2022-01-10.

  Sammanlagt 182 patienter svarade på frågor avseende SportsMed Rehab och 211 patienter på frågor avseende SportsMed Läkarmottagning. Formuläret innehöll nio frågor. Patienterna kunde också ge kommentarer avseende vårdtillfället separat.

  Frågorna som ställdes var:

  1 Hur tog du dig till Carlanderska Sjukhuset?

  2 Vad styrde ditt val till Carlanderska Sjukhuset?

  3 Jag har sökt vård via:

  4 Vilket försäkringsbolag har du sökt vård via?

  5 Vilket annat försäkringsbolag har du sökt vård via?

  6 Hur nöjd är du, totalt sett, med detta vårdtillfälle?

  7 Inom vilka områden anser du att vi bör bli bättre?

  8 Inom vilket annat område anser du att vi bör bli bättre?

  9 Vad bör vi bli bättre på när det gäller tillgänglighet?