SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
    Triggerfinger

    Symtom/besvär

    Ett eller flera fingrar låser sig eller hakar upp sig, när man knyter handen. Med viss svårighet kan man sträcka ut fingret igen. Ibland är tillståndet förenat med ömhet eller smärta i handflatan.

    Orsak

    Böjsenorna till ett finger har svårt att glida i sin senskida. Detta beror på en lokal inflammation eller en uppdrivning (nodosa) av senan. Denna uppdrivning kan då haka upp sig på kanten av senskidans allra första del. Detta kan ge lokal ömhet, upphakningar, knäppningar och ibland låsningar av fingret i böjt läge. Oftast kan man sträcka ut fingret, dock med viss svårighet.

    Behandling

    En cortisoninjektion på djupet lokalt i senskidan kan dämpa inflammationen och därigenom skapa bättre utrymme för böjsenorna, som då kan löpa lättare. Detta kan ha god effekt i åtminstone hälften av fallen, speciellt vid mer måttliga besvär. Vid utebliven effekt av cortisoninjektion eller vid primärt svåra fall, t ex när fingret sitter fast i böjt läge eller endast med svårighet kan sträckas, rekommenderas en mindre operation.

    Operation

    Du behöver inte vara fastande. Sedvanlig preoperativ dusch och tvättning skall ske. Lokalbedövning läggs i handflatan över det område som skall opereras. Du får en blodtrycksmanschett på underarmen, så att kirurgen kan arbete i blodtomt fält. Man lägger sedan ett ca 2 cm långt snitt i handflatans hud i anslutning till det finger som hakar upp sig och delar sedan första delen av senskidan, så att böjsenorna kan löpa fritt igen. Du får några stygn i huden och ett mjukt bandage som lämnar alla fingrar fria för rörelseträning.

    När du mår bra och efter samtal med din doktor så får du åka hem.

    Efter operationen

    Rörelseträningen är mycket viktig för att pumpa bort svullnad och undvika stelhet. Handen skall första 4-5 dagarna hållas högt och du skall röra på fingrarna så mycket som möjligt. Att knyta handen och röra på fingrarna, ända ner mot bandaget, är viktigt för att motverka handsvullnad och sammanväxningar, som i sin tur inskränker rörligheten. Däremot skall man undvika lyft och annan tung belastning.

    Uppföljning

    Boka återbesökstid via ditt försäkringsbolag 2 veckor efter operation, då man avlägsnar bandaget, tar stygnen och kontrollerar sårläkningen, fingerrörligheten samt resultatet av operationen.

    Sjukskrivning

    Beroende på arbetstyngden. Ca 2-3 veckor om du har ett för handen ansträngande arbete.

    Att tänka på

    Om du mot förmodad skulle drabbas av tecken till infektion (orimlig smärta, svullnad, rodnad, sårläckage eller feber) så skall du direkt kontakta SportsMed för en snar kontroll. Likaså om bandaget trycker, fingerrörligheten är dålig eller känseln i fingret skulle vara påverkad.

    Förväntningar

    Upphakningarna av fingret och eventuell smärta skall upphöra.

     

    Jonny Andersson
    Överläkare, specialist i handkirurgi