SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Idrottsortopedi

  Vi på SportsMed bedömer, behandlar samt opererar alla typer av idrottsskador, hos så väl vuxna som barn. Flera ortopeder har specifika idrottskunskaper och jobbar med elitidrottare. Samtliga ortopeder kan göra en första bedömning av alla typer av idrottsskador.

  Samtliga doktorer har gått idrottsmedicinska kurser och kan bedöma och behandla skador hos elitidrottare och motionärer.

  Överbelastningstillstånd

  Vi har unika utredningsmöjligheter med hjälp av magnetkamera- och ultraljudsundersökning på Carlanderska sjukhuset. Behandlingsmässigt när det gäller överbelastningsskador, t ex smärttillstånd i hälsena och armbåge, löparknä, hopparknä och övriga tendinoser, kan dessa tillstånd bedömas och vid behov behandlas med modern s k sklerosering på Röntgenavdelningen.

  Axelskador

  När det gäller axelskador såsom senskador och instabilitet (efter luxation), kan vi erbjuda behandling med bl a titthålskirurgi.

  Instabila knäskador

  Vid bakre och främre korsbandsskador samt ledbandsskador kring knä, behandlas dessa med modern teknik.

  Fot/fotled

  Ligamentskador kring fotleder eller instabilitetsproblem fotled, behandlas med stabiliserande ingrepp eller rekonstruktiva ingrepp.

  Ryggskador hos idrottare

  När det gäller ryggskador hos idrottare, är den vanligaste orsaken ruptur av annulus fibrosus (diskhöljet) diskbråck, inflammation eller överansträngning av lederna mellan kotkropparna eller överbelastningsskador av kotkropp eller båge (spondylolys med olisthes eller stressreaktion). Vi har goda kunskaper att bedöma, utreda och behandla dessa ryggskador hos idrottar. Vi har även duktiga fysioterapeut, som är specialintresserade i detta område. Vid behov kan vi också operera alla typer av ryggskador och ryggbesvär hos aktiva idrottare och motionärer.

  Kompartmentsyndrom, kroniskt

  Kroniskt kompartmentsyndrom är ett ansträngningsrelaterat tillstånd. Det vanligaste är en smärta på framsidan av underbenet vid början av aktivitet. Smärtan lättar då man stannar av och vilar. Dessa besvär kan också sitta på underbenets utsida – baksida, men är klart vanligast på framsidan. Det finns också en stor samsjuklighet mellan kroniskt kompartmentsyndrom och benhinneinflammation som man ofta förlägger till samma område.

  Diagnostik

  Diagnostiken vid kroniskt kompartmentsyndrom ställs genom tryckmätning i den drabbade muskellogen. Tryckmätningen utförs efter en ansträngningsprovokation av muskulaturen.

  Behandling

  Behandling av kroniskt kompartmentsyndrom är kirurgi. Musklerna i underbenet ligger i separata muskelloger. Den drabbade muskellogen klyvs och musklerna får då mer plats, smärtan framkommer p g a ett för högt tryck inne i muskellogen.

  Mer information – externa länkar

  Benhinneinflammation
  Bursit-slemsäcksinflammation
  Hälseneruptur
  Hälseneinflammation
  Hälsporre
  Kompartmentsyndrom
  Löparknä
  Muskelbristning
  Tennisarmbåge