SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
    SportsMed

    Under måndagen och tisdagen 20-21 maj kommer uppfarten till Carlanderska huvudingång asfalteras!

      Under måndagens arbete beräknas trafiken kunna fortlöpa i princip som vanligt medan trafiken på tisdagen kommer dirigeras om till Gyllenkroksgatan.   Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra under tiden för arbetet men vi ser samtidigt fram emot att få den håliga ojämna uppfarten åtgärdad.  

    På hemsidan www.swespine.se redovisas resultaten, där man har justerat för eventuella olikheter mellan olika opererande enheter och på så vis kan man på ett mer rättvist sätt jämföra olika kliniker med varandra. Tidigare har det vid jämförelser mellan privata aktörer och Universitetssjukhus eller regionsjukhus framförts kritik mot just detta, att privata aktörer opererar yngre och mindre multisjuka patienter och att det är det som är skillnaden till fördel för de privata aktörerna. Nu ser vi att efter att ha justerat för dessa faktorer som skulle kunna påverka utfallet att de privata aktörerna fortfarande ligger bäst till avseende de primära utfallsmått som använts i ryggregistret. SportsMed har det bästa resultatet av alla registrerande kliniker avseende andel som förbättrats i bensmärta för diagnosen diskbråck (Bild 1) och spinal stenos (Bild 2)  för 2022 som är det mest frekventa diagnoserna i Sverige.