SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Artroskopisk kirurgi

  Knäleden

  Att skada knäleden är mycket vanligt inom idrott och motion. Beroende på patientens ålder, skadans orsak och våldets riktning kan olika delar av knäleden skadas. Vanliga strukturer i leden som kan skadas hos yngre och medelålders patienter är menisker, sidoledband och främre korsbandet och ibland även det bakre korsbandet. Med stigande ålder brukar det bli vanligare med förslitningsrelaterade meniskskador och även förslitning av själva ledytorna.

  SportsMed har stor erfarenhet av såväl kirurgisk som icke kirurgisk behandling av de flesta av knäledens sjukdomar.

  Mer information – externa länkar

  Axelbesvär
  Meniskskada
  Korsbandsskada
  Frusen skuldra