SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Blogg

  Resultat av patientenkät

  Kliniken fick mycket fint resultat på en ”KUPP-enkät” som gjordes i november 2013. Här är sammanställningen.

  Patientenkät november 2013

  Kupps teoretiska modell baseras på en intervjuundersökning. På basis av patienternas svar på frågorna räknas ett index fram som kan dels användas som ett mått på patienternas upplevelse på SportsMed och samtidigt vara ett underlag för kvalitetsutveckling.
  Man frågar patienten om vilka faktorer som anses viktiga och hur man upplevde vårdtillfället. Relationen mellan den faktiska vårdupplevelsen och de faktorer som varje patient anses vara av betydelse skapar detta index som används i kvalitetsutvecklingen på SportsMed.