SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
    Blogg

    SportsMed har de bästa kirurgiska resultaten i Sverige för diskbråck och spinal stenos!

    På hemsidan www.swespine.se redovisas resultaten, där man har justerat för eventuella olikheter mellan olika opererande enheter och på så vis kan man på ett mer rättvist sätt jämföra olika kliniker med varandra. Tidigare har det vid jämförelser mellan privata aktörer och Universitetssjukhus eller regionsjukhus framförts kritik mot just detta, att privata aktörer opererar yngre och mindre multisjuka patienter och att det är det som är skillnaden till fördel för de privata aktörerna. Nu ser vi att efter att ha justerat för dessa faktorer som skulle kunna påverka utfallet att de privata aktörerna fortfarande ligger bäst till avseende de primära utfallsmått som använts i ryggregistret. SportsMed har det bästa resultatet av alla registrerande kliniker avseende andel som förbättrats i bensmärta för diagnosen diskbråck (Bild 1) och spinal stenos (Bild 2)  för 2022 som är det mest frekventa diagnoserna i Sverige.